کرمان

بازدید از پاریس ایران، بم

بازدید از پاریس ایران، بم

بم یکی از مهمترین و زیباترین شهر های استان کرمان به حساب می آید که لقب جالب توجهی که آن می دهند «پاریس ایران»، در بم..

توضیحات بیشتر »

سفر به پهناور ترین و تاریخی ترین شهر ایران، کرمان

بزرگی شهر کرمان را تقریباً با کشور سوریه برابر می دانند، استانی که از لحاظ فرهنگی، تاریخی، علمی و مذهبی در میان 5 شهر تاریخی ایران قرار داد. بناهای تاریخی متعدد موجود در..

توضیحات بیشتر »