سنقر

سنقر کجاست؟ و در سفر به این شهر چه در انتظارمان است؟

سنقر در اصل واقع شده در استان کرمانشاه است و در زبان محلی به آن سنگر می گویند. سنقر در زبان ترکی به نام پرنده شکاری منصوب است که..

توضیحات بیشتر »