خوانسار

سفر به شهر چشمه‌ها و عسل های ناب، خوانسار

خوانسار به آب و هوای خنک و مطبوع و عسل های خوشمزه ای معروف است که نمونه اش را نمی توان در جایی دیگر پیدا کرد. این شهرستان از توابع استان اصفهان بوده و با گلپایگان، بوئین و میاندشت، داران همجواری دارد. این شهرستان..

توضیحات بیشتر »